קבצים להורדה


       קבצים להורדה

 בת מצווה סדר הדלקת נרות שבת  סדר הדלקת נרות שבת  בת מצווה אשת חייל  אשת חיל
 בת מצווה לפני הפרשת חלה לפני הפרשת חלה  בת מצווה סדר הפרשת חלה סדר הפרשת חלה

טפסים

 בת מצווה מטלות להכנת בת מצווה מטלות להכנת בת מצווה  בת מצווה סידור שולחנות סידור שולחנות
 בת מצווה לא לשכוח ביום בת מצווה לא לשכוח ביום בת מצווה  בת מצווה מתנות שאני רוצה לקבל מתנות שאני רוצה לקבל
 בת מצווה רשימת מוזמנים רשימת מוזמנים  בת מצווה מתנות שקיבלתי מתנות שקיבלתי