bat-mitzvah.jpg

החגיגה עצמה


בת מצווה החגיגה עצמה

חגיגת בת מצווה, הגיע היום הגדול הלחץ וההתרגשות משמשים בערבוביה.
כדאי להכין מראש רשימת מטלות וחפצים שיש לקחת למקום חגיגת בת מצווה.
מומלץ לפעול ביום בת המצווה לפי הרשימה.


הרשימה תכלול בין היתר:
את דרשת בת מצוה, מזכרות לחלוקה , חולצה להחלפה, מוצץ נוסף לאח הקטן וכו'
כך תוכלו לצאת לבת מצוה רגועים ובידיעה שדבר לא נשכח.
סביר להניח שהמשפחה תגיע למקום בת מצוה ראשונה
אך אין זה אומר שבעלי השמחה הם אלו שצריכים לספור שאין טעות
במספר מקומות הישיבה שהוכנו, שהלהקה כבר התמקמה,
שיש חדר למתנות וכספת למעטפות.


היום אתם בעלי השמחה ואין טעם שתרוצו לטפל בעניינים טכניים קטנים ומטרידים.
רצוי למנות בטרם עת נציג אותו תציג בפני כל הגורמים כמו הלהקה, בעל האולם ועוד..
באם תייפו את כוחו של הנציג, רק אם תתעוררנה שאלות קריטיות תהיו מופרעים,
למרות שאתם המארחים, מותר לכם גם לשבת ולאכול, לשיר, לרקוד ולשמוח
אתם ממתינים כבר שתים עשרה שנה ולא בכל יום חוגגים בת מצוה.